Wat is een Buyer Group?

Met een Buyer Group werken publieke opdrachtgevers samen aan het versnellen van maatschappelijke opgaven en transities, zoals klimaatverandering en circulariteit. Ze komen gezamenlijk tot een ambitieuze marktvisie en inkoopstrategie die de deelnemers toepassen in de inkooppraktijk.

Het Buyer Group-programma is ontstaan uit het Nationaal Plan MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen). Dit is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerd door PIANOo en Rijkswaterstaat. Het Buyer Group-programma werkt nu voor meerdere ministeries en aan diverse maatschappelijke opgaven, zoals de MVI-thema’s circulariteit, diversiteit en inclusie, ketenverantwoordelijkheid, klimaat, milieu, en social return en ook op gebied van innovatie.

In een Buyer Group werken publieke opdrachtgevers praktijkgericht samen aan een gedeelde marktvisie en inkoopstrategie. Dat geeft een helder signaal af aan de markt over de ambities voor de verschillende productgroepen. Opdrachtgevers implementeren deze marktvisie en inkoopstrategie binnen twee jaar in de eigen aanbestedingspraktijk. Dit stimuleert de markt om bijvoorbeeld duurzame of sociale oplossingen te ontwikkelen die passen bij een concrete, breed gedragen behoefte. Deelnemers voeren hierbij een uitgebreide marktdialoog, leren van elkaars ervaringen en trekken samen op in het ontwikkelen van specificaties en gunningscriteria. De focus ligt hierbij op maatschappelijke transities en opgaven zoals het terugdringen van CO2-uitstoot en diversiteit en inclusie. Buyer Groups informeren andere overheden en andere publieke inkopende organisaties, zodat zij deze inkoopstrategie ook kunnen toepassen. Dit zorgt voor harmonisatie en vergroot de gezamenlijke impact.

Een Buyer Group in het kort

Praktijkvoorbeeld: duurzame verkeersborden

Overheden kopen veel in. Een gemeente koopt gemiddeld jaarlijks per inwoner zo’n € 1.500 aan producten, leveringen en diensten in. Alle overheden bij elkaar besteden per jaar 86 miljard euro; alleen al aan de aanbestedingen. Een voorbeeld daarvan zijn verkeersborden. Bij vervanging kan de gemeente de oude borden weggooien en nieuwe kopen. Dat is niet heel duurzaam, maar voor een gemeente is dit wel een makkelijke methode. Een Buyer Group kijkt samen met deelnemende gemeenten en andere betrokken partijen naar oplossingen voor het duurzaam inkopen van verkeersborden. Gedurende het project werken ze samen met experts en marktpartijen aan een methode waarbij ze overbodige verkeersborden herplaatsen. De oude borden worden opnieuw bestickerd en weer opnieuw gebruikt. Ook worden alternatieve materialen, zoals bamboe, onderzocht voor gebruik. De ontwikkelde kennis en ervaringen worden vertaald in een marktvisie en inkoopstrategie, zodat ook andere gemeenten die kunnen toepassen. Samen geven ze een duidelijk signaal af aan leveranciers van verkeersborden: het loont om duurzame innovaties te ontwikkelen.

Hoe gaat een Buyer Group te werk?

Verkennen

In deze fase vormen publieke opdrachtgevers onder begeleiding van een projectleider een coalitie voor een gegeven thema en doelstelling. Ze maken samen een plan van aanpak.

Formele start

De Buyer Group start met het uitvoeren van het plan van aanpak.

Ontwikkelen

De Buyer Group wisselt kennis en ervaringen uit en vraagt externe kennis en ervaring waar nodig. Samen onderzoeken ze de haalbaarheid en mogelijkheden van hun doelstelling. Ze schrijven een marktvisie en inkoopstrategie en toetsen deze bij de markt.

Toepassen

Publieke opdrachtgevers passen de marktvisie en inkoopstrategie toe in de praktijk. Ze doen hierbij ervaring op en beschrijven de geleerde lessen. Ze delen hun lessen, kennis en ervaring met stakeholders buiten de Buyer Group. Zo kunnen andere publieke opdrachtgevers en de markt ook aan de slag met de doelstellingen.